Dóráné Rizmayer Mária - Alizetics oktató Derecske

Oktató neve:  

Dóráné Rizmayer Mária

Oktató fokozata:

Alizetics Mesteroktató

Oktatási helyszín:

Derecske, Általános iskola tornaterme, Lengyel u.

Telefon:

0620 614 6062