- Grúberné Kódiás Erika - Alizetics Tanfolyamvezető

Fotó: Bozor Magdi